Promiwex s.c. realizuje projekt „PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 191 255.34 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%